Date cu caracter personal

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, SLEI GLOBAL DISTRIBUTION S.R.L. are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Scopul colectarii datelor este folosit numai pentru a putea onora comenzile inregistrate online sau pentru a informa Cumparatorul despre statusul Bunurilor comandate.

Refuzul de a ne oferi datele necesare facturarii Bunurilor, determina anularea comenzii si nelivrarea bunurilor cerute.

Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai catre firmele de curierat care va vor face livrarea Bunurilor comandate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul social al SLEI GLOBAL DISTRIBUTION S.R.L., sau pe adresa de mail, office@slei.ro.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cât mai curând posibil.

Observatii:

  • orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu;
  • orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
  • modalitatea de informare „verbal” se utilizeaza, în mod exceptional, în situatia în care nu se poate realiza informarea în alte modalitati (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, daca acestea sunt înregistrate).

Securitatea datelor cu caracter personal

SLEI GLOBAL DISTRIBUTION S.R.L. certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal si utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare;

Personalul este instruit in ceea ce priveste securitatea si confidentialitatea datelor cu caracter personale care sunt prelucrate. Accesul la computerele ce contin baze de date cu caracter personal este restrictionat cu cont/user si parola;

Datele cu caracter personal nu vor fi instrainate sub nicio forma tertelor persoane straine, iar accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate in acest sens.